CHÍNH SÁCH

Đổi trả sản phẩm

Đây là những chính sách cơ bản nhất, được áp dụng cho cả 2 hình thức: mua hàng online và mua trực tiếp tại stores
  • Thời gian đổi-trả hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua
    Sản phẩm được đổi tại các cửa hàng của Madelen. Chấp nhận đổi trả hàng qua chuyển phát đối với đơn hàng online, KH vui lòng trả phí vận chuyển
  • KH vui lòng bù số tiền chênh lệch (nếu có) đối với sản phẩm đổi có giá trị cao hơn. Ngược lại, Madelen không hoàn trả tiền với sản phẩm đổi có giá trị thấp hơn SP ban đầu.
  • MADELEN có quyền đưa ra quyết định sau cùng về việc đổi, trả và điều chỉnh chính sách này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần ban hành thông báo..